Obiectivele Proiectului

REZULTATELE ASTEPTATE IN URMA IMPLEMENTARII PROIECTULUI SUNT:

  1. Atingerea si mentinerea unui grad de populare a structurii de sprijinire a afacerilor pentru IMM-uri de 90% dupa primele 6 luni de la darea in folosinta a cladirii. centris-iasi21
  2. Cresterea cifrei de afaceri la cel putin 486.000 lei dupa primul an de activitate al structurii.
  3. Crearea si intretinerea bazei materiale specifice structurilor de sprijinire a afacerilor in vederea cresterii capacitatii de sprijinire a IMM-urilor si microintreprinderilor.
  4. Rata de ocupare in cadrul structurii de sprijinire a afacerilor la 2 ani de la finalizarea proiectului sa fie de 100%.
  5. Numarul agentilor economici atrasi in cadrul structurii de sprijinire sa fie de 9 dintre care 7 microintreprinderi si doua intreprinderi mici, la 2 ani dupa finalizarea proiectului.
  6. In cadrul firmelor gazduite in structura de sprijini-re a afacerilor sa se creeze 10 noi locuri de munca permanente, la 2 ani dupa finalizarea proiectului.