Informatii Proiect

CENTRIS – Centrul de sprijinire a afacerilor pentru IMM-uri prezinta spatii de birouri individuale si open space, sali de sedinte, o terasa si o sala de conferinta care ofera posibilitatea de organizare a evenimentelor business, seminarii, traininguri, sala fiind destinata inchirierii atat pentru firmele gazduite cat si pentru celelalte firme interesate din Municipiul lasi. centris-iasi2

SC TERRAMED BABY SRL a implementat proiectul cu titlul CONSTRUIRE CENTRU DE SPRIJINIRE A AFACERILOR PENTRU IMM pe o durata de aproximativ 29 de luni, cu incepere din data de 23.07.2013 si finalizare pana cel tarziu la data de 22.12.2015.

Programul este co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza Contractului de finantare numarul 3765/22.07.2013 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in cali-tate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013 si prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est in calitate de Organism Intermediar, in cadrul Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 4 – Sprijinirea mediului de afaceri regional si local, Domeniul de Interventie 4.1 – Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala.

Locatia de implementare a proiectului este in lasi, Str. Colonel Langa, Nr. 17, Judetul lasi, Regiunea Nord Est. centris-iasi26

Valoarea totala a proiectului este de 13.189.579,36 lei, din care finantarea nerambursabila este in valoare de 6.609.791,30 lei.

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea structu-rilor regionale si locale de afaceri in vederea atragerii de investitii si dezvoltarii potentialului resurselor umane si materiale ale zonei.

Proiectul a constat in construirea centrului de afaceri CENTRIS si dotarea acestuia pentru a oferi firmelor locatare servicii de baza si de specialitate in vederea sprijinirii dezvoltarii mediului de afaceri din zona Municipiului lasi si in vederea atragerii de investitii si dezvoltatori ai potentialului uman si material al zonei.

Activitatile proiectului au presupus urmatoarele: sala de conferinte de inchiriat

  1. Realizarea cladirii de 3 etaje care cuprinde parcarea subterana de 22 de locuri;
  2. Achizitionarea de echipamente IT&C pentru dotarea centrului;
  3. Achizitionarea de mobilier.

Prin implementarea investitiei s-a realizat structura de sprijinire a afacerilor de o suprafata utila de 2069,10 mp, dotata cu mobilier si echipamente IT de ultima generatie si in cadrul careia s-au creat 5 noi locuri de munca permanente.